ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   31 มี.ค 2563 77 ครั้ง icon
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชา.....   21 ส.ค. 2562 65 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชา.....   21 ส.ค. 2562 135 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Road Show ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ ( .....   17 พ.ค. 2562 310 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ในวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ (Theme เย.....   5 มี.ค 2562 229 ครั้ง