ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดจ้างประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจรรมส่งเสริมงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสประจำปี ๒๕๖๑ สักการสถานพระม.....   6 ธ.ค. 2561 219 ครั้ง
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจกรรมที่ ๑ สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ๓ จังหวัด ๓ ประเทศ (ไทย ลาว เ.....   4 มิ.ย. 2558 265 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานโครงกา.....   4 มิ.ย. 2558 281 ครั้ง
จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ต้องการสอบราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำน.....   13 ก.พ. 2557 276 ครั้ง
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน.....   21 ม.ค. 2557 247 ครั้ง