ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์.....   25 ก.พ. 2565 54 ครั้ง
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (เที่.....   17 ก.พ. 2565 80 ครั้ง
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ.....   8 ธ.ค. 2564 90 ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   31 มี.ค 2563 293 ครั้ง icon
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชา.....   21 ส.ค. 2562 298 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชา.....   21 ส.ค. 2562 407 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Road Show ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ ( .....   17 พ.ค. 2562 538 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ในวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ (Theme เย.....   5 มี.ค 2562 436 ครั้ง