แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2 ก.พ. 2565 83 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   2 ก.พ. 2565 70 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ธ.ค. 2564 105 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   18 พ.ย. 2564 103 ครั้ง
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษา   15 ต.ค. 2564 131 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษา   12 ต.ค. 2564 115 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   29 ก.ย. 2564 115 ครั้ง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุ.....   22 ก.ย. 2564 85 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม)   2 ส.ค. 2564 178 ครั้ง icon