แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน กิจกรรมส่งเสริมการ.....   30 ธ.ค. 2563 23 ครั้ง icon
ประกวดจ้างดำเนินโครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดมุกดา.....   30 ธ.ค. 2563 22 ครั้ง icon
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการท่องเที่ยว   22 ต.ค. 2563 64 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการท่องเที่ยว   1 ต.ค. 2563 61 ครั้ง icon
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   31 มี.ค 2563 113 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ   10 มี.ค 2563 107 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ   6 มี.ค 2563 129 ครั้ง icon