แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด   26 เม.ย. 2564 15 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน กิจกรรมส่งเสริมการ.....   30 ธ.ค. 2563 57 ครั้ง icon
ประกวดจ้างดำเนินโครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดมุกดา.....   30 ธ.ค. 2563 51 ครั้ง icon
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการท่องเที่ยว   22 ต.ค. 2563 93 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการท่องเที่ยว   1 ต.ค. 2563 90 ครั้ง icon
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   31 มี.ค 2563 142 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ   10 มี.ค 2563 126 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ   6 มี.ค 2563 149 ครั้ง icon