ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างจ้างเหมาบริการจัดการแข่งขัน The Color run Rainbow Muk Run โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     24 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาจัดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีออกพรรษากลุ่มจังหวัดสนุก ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     19 ก.ย. 2562
จ้างบริการระบบขายต้ั๋วออนไลน์งาน RUN MUK - SAVAN MARATHON ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     19 ก.ย. 2562
จ้างออกแบบเสื้อพิมพ์ลายและเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     4 ก.ย. 2562
ซื้อเสื้อกีฬาคอกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     4 ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการจัดการแข่งขัน The Color run Rainbow Muk Run โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     3 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีออกพรรษากลุ่มจังหวัดสนุกประจำปี ๒๕๖๒ งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา (ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณสานประเพณีสองฝั่งโขง) ตามโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรม ลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     21 ส.ค. 2562