จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร