จ้างโครงการพัฒนา การตลาด กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหาร สู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ ๓ ค่าจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมเทศกาลอาหาร Battle Food of Indochina (ไทย ลาวเวียดนาม) โดยวิธีคัดเลือก

     จ้างโครงการพัฒนา การตลาด กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหาร สู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ ๓ ค่าจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมเทศกาลอาหาร Battle Food of Indochina (ไทย ลาวเวียดนาม) โดยวิธีคัดเลือก

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     คัดเลือก

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร