จ้างโครงการพัฒนา การตลาด กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหาร สู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลักที่๒ ค่าจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร สู่เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง โดยวิธีคัดเลือก

     จ้างโครงการพัฒนา การตลาด กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหาร สู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลักที่๒ ค่าจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร สู่เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง โดยวิธีคัดเลือก

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     คัดเลือก

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร