จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมย่อยที่ 3 จ้างเหมาบริการจัดจุดเช็คอินถนนวัฒนธรรมมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมย่อยที่ 3 จ้างเหมาบริการจัดจุดเช็คอินถนนวัฒนธรรมมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร