จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมย่อยที่ 2 จ้างเหมาบริการเติมสีสันให้อัฒจันทร์ริมโขงจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมย่อยที่ 2 จ้างเหมาบริการเติมสีสันให้อัฒจันทร์ริมโขงจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร