Facebook share Twitter share Print

กฐินน้ำบูชาพญานาค

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “กฐินน้ำบูชาพญานาค”จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดแจ้ง และแม่น้ำโขง บริเวณวัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 ร่วมขบวนแห่เครื่องบวงสรวงบูชาพญานาค จากศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ไปตามเส้นทางผ่านหอแก้วมุกดาหาร เมื่อขบวนมาถึงบริเวณลานจอดรถก่อนถึงวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภู จำนวน 1,500 เล่มไปยัง วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรย์

สถานที่ดำเนินการ
วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
29/10/2563 : 07:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
30/10/2563 : 20:00 น.