Facebook share Twitter share Print

ประเพณีสงกรานต์

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และ บริเวณหาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร ชมขบวนแห่สงกรานต์ ขบวนแห่รถบุปผชาติ 3ชาติ (ไทย ลาว เวียดนาม) พิธีแห่เครื่อง บรรณาการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง พิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ชมการประกวดมีสอินโดจีน การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ พร้อมอิ่มอร่อยในงานมหกรรมอาหาร ไทย-อินโดจีน และกิจกรรมต่างๆมากมาย

สถานที่ดำเนินการ
หาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
13/04/2564 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
15/04/2564 : ไม่ระบุเวลา