ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

3 ก.ย. 2564 - 22 ต.ค. 2564
หมวดท่องเที่ยว
 วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
19 ส.ค. 2564 - 22 ต.ค. 2564
หมวดท่องเที่ยว
 จุดชมวิวสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะวหันนะเขต)
19 ก.ค. 2564 - 22 ต.ค. 2564
หมวดท่องเที่ยว
 แก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
13 เม.ย. 2564 - 15 เม.ย. 2564
หมวดท่องเที่ยว
 หาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
3 เม.ย. 2564 - 4 เม.ย. 2564
หมวดท่องเที่ยว
 จังหวัดมุกดาหาร
24 ธ.ค. 2563 - 26 ธ.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 วัดสองคอน อำเภอหว้านใหญ่
29 ต.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่